hotele

Hotele

Automatyka hotelowa

Automatyka hotelowa

Automatyka hotelowa to:

 • zamki hotelowe online
 • sygnalizacja obecności gościa w pokoju hotelowym
 • centralne sterowanie wentylacją, klimatyzacją i ogrzewaniem
 • sygnalizacja przywoławcza dla osób niepełnosprawnych
 • sygnalizacja użycia minibaru
 • sceny świetlne (sterowanie oświetleniem)
 • wizualizacja obiektu
 • integracja z monitoringiem
 • współpraca z systemem parkingowym i ESOK
 • -sygnalizacja SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu)
 • dostęp do systemu przez urządzenia mobilne
 • panel życzeń klienta

 

Postępy w automatyce na naszych oczach rewolucjonizują świat. Ten trend nie omija hoteli. Nowe rozwiązania nakierowane są na dwa zasadnicze elementy, mające niezwykle istotny wpływ na konkurencyjność – zwiększenie satysfakcji gości i obniżenie kosztów.

Z myślą o klientach chcących iść z duchem czasu, oddajemy do użytku swój najnowszy produkt –  System Automatyki Hotelowej GiP AH. Nowy system, współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania hotelem (np. GiP RH), wydatnie podwyższa komfort, pozwala na wymierne oszczędności energii, zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji oraz wprowadza ścisłą kontrolę funkcjonowania obiektu hotelowego.

Prace nad systemem prowadzone były przez zespół programistów, wdrożeniowców, konsultantów i techników firmy GiP, dysponujących wieloletnim doświadczeniem i posiadających stały, bezpośredni kontakt z branżą hotelarską.

System zarządzania budynkiem hotelowym GiP AH to innowacyjne rozwiązanie łączące w sobie elementy inteligentnego budynku hotelowego (centralne sterowanie wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, oświetleniem), kontrolę dostępu on-line i współpracę praktycznie ze wszystkimi dodatkowymi instalacjami w Hotelu: telewizją hotelową, centralą telefoniczną, monitoringiem CCTV, instalacją przeciwpożarową, systemem przywoławczym dla niepełnosprawnych, systemem parkingowym, systemem ESOK, multimediami, minibarami. To wszystko zintegrowane z oprogramowaniem hotelowym GiP RH2.

pokoje hotelowe

 

 • Integruje sterowanie systemami i urządzeniami, które zostały kupione u różnych dostawców
 • Jest dedykowanym rozwiązaniem hotelowym, które centralnie steruje urządzeniami „w porozumieniu” z oprogramowaniem do zarządzania hotelem
 • Podnosi komfort gości i ich poczucie prywatności poprzez usprawnienie komunikacji ze służbami hotelowymi
 • Przynosi oszczędności w zużyciu energii dzięki synchronizacji pracy urządzeń informujących o dostępności pokoju i obecności w nim gościa
 • Zapobiega stratom i podnosi bezpieczeństwo gości i pracowników poprzez błyskawiczne reagowanie służb hotelowych w nietypowych i awaryjnych sytuacjach
 • Daje narzędzia do kontroli jakości pracy służb hotelowych

 

Zyskujesz KOMFORT Pobytu dla gościa

Jakie problemy rozwiążesz:

Świeżo zameldowany gość, któremu nie spodobał się pokój, musi wrócić do recepcji po nową kartę lub czekać aż przyniesie mu ją portier. Z Automatyką Hotelową recepcja przeprogramuje kartę na nowy pokój, uzgadniając to przez telefon.

W hotelu czasem dochodzi do niekomfortowych, a nawet budzących zażenowanie (zarówno gości, jak i pracowników hotelu) zdarzeń. Gdy podczas sprzątania pokoi pokojowa puka do drzwi, może natknąć się na gościa, który jeszcze śpi, lub zastać go w krępującej sytuacji (np. gdy ten się ubiera lub kąpie). Dzięki sygnalizacji obecności gościa w pokoju takie sytuacje nie będą mieć miejsca.

Gość może wejść do wychłodzonego lub nadmiernie ogrzanego pokoju, ponieważ jego poprzednik tak ustawił klimatyzację dla własnych potrzeb. Centralne sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem pozwoli nam uniknąć tego typu sytuacji.

Zawieszki „Proszę nie przeszkadzać” oraz „Proszę sprzątnąć pokój” są mało estetyczne na klamkach, a wręcz brzydkie – gdy leżą na podłodze. Z naszymi rozwiązaniami nie są już potrzebne.

Gość wywiesza „Proszę o sprzątnięcie” i wychodzi na śniadanie, spotkanie lub na kawę. Gdy wraca, a pokój nadal nie został sprzątnięty, budzi to jego irytację. Dzięki GiP AH pokojowe błyskawicznie zauważą np. na tablecie, który pokój jest do sprzątnięcia.

Często idąc korytarzem hotelowym można zauważyć tacę z brudnymi naczyniami po posiłku z room-serwisu, która leży przy drzwiach do czyjegoś pokoju i czeka na sprzątnięcie. Dzięki Panelowi Życzeń Gościa informacja błyskawicznie trafi do odpowiednich służb hotelowych.

Co nowego uzyskasz:

Będziesz mógł szybciej przygotować do sprzedaży pokoje zwalniane przez gości – bez oczekiwania na koniec doby hotelowej. Następni goście, którzy przyjadą wcześniej niż rozpoczyna się doba hotelowa, otrzymają pokój niezwłocznie.

Podczas przyjmowania (check-in) gościa program podpowie Ci, który pokój w hotelu ma najbardziej komfortową temperaturę, abyś go wybrał w pierwszej kolejności.

Informacja o pokojach, w których są otwarte okna, pozwoli Ci podjąć działania zabezpieczające hotel przed stratami, gdy zapowiadane są burze, wichury lub mrozy.

Wybór funkcji „proszę nie przeszkadzać” nie pozwoli pokojowej otworzyć drzwi przy pomocy jej karty dostępu. Recepcja i centrala telefoniczna również będą to wiedziały i mogą nie łączyć rozmów telefonicznych do pokoju.

Klawisze na panelu umożliwią Twoim gościom sterowanie scenami świetlnymi oraz innymi urządzeniami w pokoju (np. automatyczne zaciąganie zasłon lub żaluzji).

Wskazane przez Ciebie służby hotelowe otrzymają sygnał od gościa i natychmiast podejmą właściwe działanie.

 

Oszczędności dla właściciela hotelu

Jakie problemy rozwiążesz:

Pokojowe poświęcają dużo czasu na znalezienie pokoi, które można sprzątnąć. Czasem wiele razy obchodzą piętro pukając do pokoi, aby sprawdzić, czy można już wejść.

Energia jest zużywana niepotrzebnie, gdyż klimatyzacja i ogrzewanie działają z jednakową mocą bez względu na fakt, czy pokój jest wyłączony, dopiero czeka na gościa czy gość wyszedł na cały dzień.

Gość może rozkręcić ogrzewanie „na maksa” lub przerobić pokój na lodówkę, testując maksymalne wartości ustawień urządzeń.

Pokojowe codziennie muszą przejść przez wszystkie pokoje i kontrolować minibary. Badania wykazują, że z minibarów korzysta tylko 1/3 gości. Wynika z tego, że pokojowe niepotrzebnie pokonują kilometry korytarzy w prawie 70% przypadków.

pokoje hotelowe
pokoje hotelowe

Co nowego uzyskasz:

Dowiesz się ile czasu trwało sprzątanie każdego pokoju. Zwrócisz uwagę na sytuacje, gdy na początku dnia pracy sprzątanie jest dokładne (trwa odpowiednio długo), a pod koniec dnia pracy skraca się (czyli może być niedokładne). Te informacje umożliwią Ci kontrolę jakości pracy, planowanie zatrudnienia lub ułatwią rozliczenia z zewnętrzną firmą, której zlecasz usługi związane ze sprzątaniem pokoi.

System na podstawie informacji z programu do zarządzania hotelem automatycznie ustawia odmienne profile pracy dla pokoju zajętego, wolnego i wyłączonego. Liczba profili oraz ich parametry jest ustalana przez dyrekcję hotelu.

Obniżysz koszty inwestycji, gdyż jeden zintegrowany panel sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem zastąpi osobne panele nabywane od dostawcy urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych.

BEZPIECZEŃSTWO dla gości i pracowników

 

Jakie problemy rozwiążesz:

W sytuacji gdy ktoś ukradnie lub znajdzie kartę gościa, jest w stanie szybko znaleźć jego pokój. Wystarczy, że przejdzie korytarzem przykładając kartę do kolejnych zamków. W końcu trafi na właściwy pokój i do niego wejdzie.

Gdy drzwi pokoju lub pozostaną niedomknięte, ktoś nieuprawniony może do niego wejść.

Podczas przeglądania historii zdarzeń w zamkach off-line i wielu systemach on-line, rejestrowane są tylko otwarcia drzwi przy użyciu karty dostępu. Nie sprawdzisz wtedy kiedy gość opuścił pokój otwierając drzwi przy użyciu klamki wewnętrznej. Nie dowiesz się, że otworzył drzwi aby wpuścić kogoś do pokoju.

 

Co nowego uzyskasz:

Otrzymasz komunikaty o próbach otwarcia pokoju niewłaściwą kartą. Szybko podejmiesz działania mające na celu zatrzymanie intruza. System automatycznie unieważni kartę hotelową w przypadku wykrycia wielu nieudanych prób dostępu.

Uzyskasz możliwość śledzenia zdarzeń nie tylko dla zamka, ale również dla konkretnej karty dostępu (goście i pracownicy). Możesz wtedy sprawdzić, które pomieszczenia, w jakiej kolejności i o której godzinie, gość lub pracownik otwierał. Dowiesz się nie tylko, co podczas pracy dana osoba robiła, ale przede wszystkim, czego nie robiła, lub co robiła zbyt szybko (niedokładnie) lub zbyt wolno (tracąc czas). Pozwoli Ci to kontrolować jakość pracy służb hotelowych oraz planować zatrudnienie.

Integracja kontroli dostępu z systemem monitoringu pozwoli na natychmiastowy podgląd video z zapisem wydarzenia, które będziesz widział w raporcie historii zdarzeń dla danego zamka lub karty dostępu.

Sygnalizacja przywoławcza dla osób niepełnosprawnych (zintegrowana z aplikacjami na komputer i tablet dla służb hotelowych) umożliwia udzielenie pomocy na wezwanie gościa. System powiadamia służby hotelowe o uruchomieniu przez gościa sygnału wezwania pomocy, a także odnotowuje kto i kiedy przyjął wezwanie.

 

NARZĘDZIE KONTROLI dla zarządzających

Jakie problemy rozwiążesz:

 

Dzięki kontroli dostępu on-line uzyskasz możliwość śledzenia zdarzeń nie tylko dla zamka, ale również dla konkretnej karty dostępu (goście i pracownicy). Możesz wtedy sprawdzić, które pomieszczenia, w jakiej kolejności i o której godzinie gość lub pracownik otwierał. Dowiesz się nie tylko co podczas pracy dana osoba robiła, ale czy robiła to zbyt szybko (niedokładnie) lub zbyt wolno (tracąc czas). Pozwoli Ci to kontrolować jakość pracy służb hotelowych oraz planować zatrudnienie.

Integracja kontroli dostępu z systemem monitoringu (funkcja GiP AH) pozwoli na natychmiastowy pogląd video z zapisem wydarzenia, które będziesz widział w raporcie historii zdarzeń dla danego zamka lub karty dostępu. Podczas przeglądania historii zdarzeń w zamkach off-line i wielu systemach on-line, rejestrowane są tylko otwarcia drzwi przy użyciu karty dostępu. Nie sprawdzisz wtedy kiedy gość opuścił pokój otwierając drzwi przy użyciu klamki wewnętrznej. Nie dowiesz się, że otworzył drzwi aby wpuścić kogoś do pokoju.

Co nowego uzyskasz:

Dzięki sygnalizacji użycia minibaru będziesz wiedział o każdym otwarciu minibaru. Wyślesz wtedy pokojową aby sprawdziła stan produktów , bez konieczności wypytywania gościa.

Wizualizacja obiektu pozwoli łatwo sprawdzić, czy kontrolowane urządzenia bądź pomieszczenia pracują zgodnie z oczekiwaniami (np. temperatura, powiadomienia alarmowe) i szybko podjąć działania, gdyby okazało się, że jest inaczej.

Integracja systemu GiP AH z systemami PMS pozwala na całościowe zarządzanie hotelem.

automatyka dla hoteli

Bezpłatny pakiet porad

Tę ofertę kierujemy do każdego nowego Klienta. Dzięki temu bez problemu rozpoczniesz pracę z zakupionym oprogramowaniem dla swojej firmy.

Jak rozpocząć pracę z programem?
Jaka konfiguracja jest optymalna dla Twojej firmy?
Jak obsługiwać bazę danych?

Na te i inne pytania odpowiedzą nasi konsultanci.

Zadzwoń już dziś!

Grupa

Intent Sales - oprogramowanie dla biznesu
IoT technologies
Serwis Kas Fiskalnych
Novitus