Obsługa sieci gastronomicznych

OBSŁUGA SIECI ROZPROSZONYCH LOKALI ZA POMOCĄ X2ADRS

Doskonały pomysł na biznes gastronomiczny bardzo szybko przekształca się w tworzenie nowych lokali w różnych regionach. Wysokiej jakości produkty, miła atmosfera czy profesjonalna obsługa to coś czego Klienci zawsze oczekują.

To dlatego, poprzez popyt na odpowiednie wartości, dobrze prosperujący lokal otwiera się w kolejnych miejscach.

Z punktu widzenia zarządzania biznesem decyzje kierownictwa zaczynają dotyczyć coraz to większej liczby takich lokali.

Aby zarządzanie siecią mogło być realizowane profesjonalnie i sprawnie potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia. Jednym z nich jest oczywiście system informatyczny.

X2 ADRS to efekt wielu lat pracy oraz pomysłów grona osób związanych z branżami IT oraz HoReCa, które od początków projektu ukierunkowane były na możliwość zarządzania siecią lokali. Zastosowane rozwiązania są automatyczne, bezobsługowe i działają w tle. Oparte są o wysokiej jakości replikację danych.

Klienci sami określają obszary danych, które mają się wymieniać między lokalami.

graf-prod

Intent Sales w swoim portfolio ma różne rozwiązania dystrybuowania replikacji.

schemat

 Mamy doświadczenia we wdrożeniach sieci, gdzie wymieniają się tylko programy lojalnościowe, mamy również doświadczenia gdzie dane wymieniają się w tradycyjnym modelu sieciowym typu centrala – słowniki, lokale – obroty, mamy również wielopoziomowe układy sieciowe w których istnieje możliwość zarządzania wieloma sieciami, a każda z nich ma swoje własne podsieci. Jak ma dany program sieciowy wyglądać ustala się na poziomie wdrożenia X2System. Sprawne, bezobsługowe funkcjonowanie sieci daje olbrzymie możliwości zarządczo-marketingowe. Przykładowo z punktu widzenia zarządzania, właściciel chce mieć możliwość w czasie rzeczywistym widzieć aktualne obroty wraz z transakcjami z każdego lokalu w sieci, mieć możliwość wysyłania nowych artykułów, cen czy obsługi nowych programów lojalnościowych. Z punktu widzenia marketingowego taka sieć dla klientów jest widziana jako jeden organizm. Ich dane są raz wprowadzone, karty lojalnościowe działają wszędzie w sieci, a systemy lojalnościowe są gotowe do realizacji w każdej chwili w każdym z lokali.

Zarządzanie siecią to także olbrzymie oszczędności. Przykładem może być zarządzanie przesyłaniem dokumentów magazynowych, które wprowadzane są w jednym miejscu – Centrala (Biuro sieci). Innym przykładem jest automatyczne przesyłanie zamówień na „dostawę do domu” – do lokalu, który jest najbliżej zamawiającego klienta.

X2ADRS

Moduł replikacyjny ADRS pozwala na centralne zarządzanie rozproszoną siecią lokali on-line.

System zarządzania siecią X2ADRS jest w pełni konfigurowalny. Można go ustawiać wedle własnego uznania. Adith posiada podstawową konfigurację, którą stosuje i którą może udostępnić. Konfiguracja przewiduje posiadanie centrali oraz lokali. Zawiera procedury, dzięki którym część danych replikuje się w kierunku centrala->lokal, część lokal->centrala a część wszystko do wszystkich. Przykładowo: z centrali do lokalu pójdą jego dokumenty, z lokalu do centrali pójdą dokumenty lokalu a kontrahenci pójdą wszędzie.

Technologia X2ADRS zawiera automatycznie działające procedury. Operator systemu nie musi ręcznie wykonywać czynności związanych z przesyłaniem danych z punktu A do punktu B. System sam, wg określonej konfiguracji, zajmie się propagowaniem danych. Działanie jest zatem bezobsługowe. System X2ADRS jest odporny na zrywanie połączeń czy ich brak jednak długi przestój wymiany danych nie sprzyja profesjonalnemu zarządzaniu siecią lokali.

W centrali widoczne są wszystkie słowniki, cenniki, stany magazynowe, magazyny, rachunki, faktury z wszystkich punktów. Każdy z lokali posiada swoje słowniki, swoje stany magazynowe i swoje obroty. Obroty te replikują się do centrali dzięki czemu w jednym miejscu, w każdej chwili,  wiadomo jakie konkretne lokale posiadają obroty finansowo-magazynowe. Ma na celu umożliwienie zainstalowanie x2System w wielu lokalach Klienta, w konfiguracji zarządzania siecią lokali. Usługa działa automatycznie i nie wymaga ingerowania użytkownika w ręczny proces synchronizacji danych. Dane są wymieniane automatycznie i w czasie rzeczywistym. Oznacza to iż dane wprowadzone w jednym lokalu są natychmiast widoczne w całej sieci.

Zarządzanie wieloma lokalami staje się bardziej proste i przejrzyste. Jedna osoba, mająca uprawnienia może zarządzań siecią w jednej z lokalizacji jak i w wygodnym gabinecie w swojej firmie. X2System jest tak zaprojektowany aby dawał użytkownikowi możliwość zarządzania wieloma elementami w sposób sieciowy. Przykładem może być definiowanie ceny sprzedaży artykułu na poziomie każdego lokalu czy przesuwanie

dokumentami MM stanów magazynowych z jednego lokalu do drugiego. Zaletą rozwiązania jest, że nie wymaga od użytkownika żadnej ingerencji. Dzięki takiemu rozwiązaniu goście lokalu mając możliwość podawania swoich danych do faktury VAT tylko w jednym lokalu a jadąc na drugi koniec Polski będąc w lokalu jednym z sieci będą traktować lokal bardziej prestiżowo, mogąc korzystać np. z karty stałego Klienta wystawionej w innym lokalu.

Metoda wymiany danych jest aktualnie najnowocześniejszą metodą istniejącą na rynku i jednocześnie niedrogą.

Najważniejsze cechy aplikacji:

Dokumenty wymieniają się automatycznie. Wprowadzony PZ w lokalu natychmiast jest widoczny w centrali. Wprowadzony MM w lokalu A do lokalu B będzie natychmiast widoczny w lokalu B. Wprowadzony kontrahent w lokalu A będzie widoczny w całej sieci. Taki mechanizm dotyczy całego systemu X2System.

Aplikacja wymienia dokumenty magazynowe wg następującego schematu: dokumenty magazynowe lokalu są przesyłane do centrali. Dokumenty MM są przesyłane do lokalu, którego dotyczą oraz do centrali. Centrala ma wgląd w cały obraz ruchu dokumentów magazynowych. Ponadto między lokalami wymieniają się automatycznie stany magazynowe towarów dzięki czemu każdy lokal może sprawdzić czy dany towar jest na stanie innego magazynu.

Po instalacji modułu X2ADRS w wielu oknach systemu pojawi się ikona „domku” gdzie można ustawiać filtr dla konkretnych lokali. Można zatem przykładowo wykonać raport „Sprzedaż na symbole” i wybrać kilka konkretnych lokali. Ponadto możliwe jest ustawianie uprawnień operatorów wg lokali.

Nie tylko centrala widzi takie stany ale każdy lokal również. Można dzięki temu wykonywać przesunięcia międzymagazynowe.

Powyższe informacje  to tylko część możliwość X2ADRS widocznych z punktu widzenia użytkownika. Należy tu wymienić również inne bardzo istotne:

  • Dzięki centralnemu zarządzaniu systemem nie będzie potrzeby dublować towarów w słownikach towarowych. Raz założony towar, np. Pepsi będzie dostępny dla całej sieci. Dzięki konfiguracji lokalizacji w X2System można ustawić to czy pepsi będzie dostępna dla lokalu A czy nie. Ponadto istnieje możliwość definiowania indywidualnych cen sprzedaży dla takiego towaru. Czyli dla lokalu A Pepsi będzie po 5zł a dla lokalu B po 6zł. Zmiana ceny jest natychmiast widoczna w lokalu B. Kelner nie musi nawet opuszczać edycji rachunku w X2Kasie.
  • Centralne zarządzanie umożliwia również ustawianie stanów minimalnych i maksymalnych dla towaru.
  • X2ADRS pozwala prowadzić jedną centralną bazę danych pracowników, nadawać im uprawnienia do określonych części systemu wraz z prawami do konkretnych lokali
  • X2ADRS pozwala od strony klienta Waszego klienta dystrybuować dane. Klient tylko w jednym z lokali poda swoje dane do faktury. Będą one natychmiast widoczne w pozostałych.
  • X2ADRS pozwala prowadzić w sieci programy lojalnościowe, systemy rabatowe czy abonamentowe
  • X2ADRS pozwala „wyładowywać dane” z centralnej bazy danych. Jeżeli z jakiegoś powodu baza danych w lokalu A zostanie uszkodzona (uszkodzony dysk czy inny problem techniczny) to można z poziomu centrali wybrać opcję „wyładuj bazę danych” dla konkretnego lokalu. Widać zatem, że realizowanie backupów jest przeniesione do centrali.

Jak zatem widać X2ADRS to bardzo rozbudowane i zaawansowane rozwiązanie umożliwiające profesjonalne zarządzanie siecią lokali.

Grupa

Intent Sales - oprogramowanie dla biznesu
IoT technologies
Serwis Kas Fiskalnych
Novitus