FinansowanieJesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy GRENKELEASING. Wychodąc na przeciw Państwa potrzebom, wybraliśmy PARTNERA, któremu możemy w pełni zaufać i powierzyć finansowanie Państwa inwestycji.

Leasing IT jako szansa:

W obliczu ogromnej konkurecji i rosnących potrzeb bycia innowacjnym, leasing jest doskonałym narzędziem, dzięki któremu w łatwy i korzystny sposób można wyposażyć firmę w nowoczesne urządzenia i technologie.

Leasing w GRENKE zapewni Państwa firmie szybki dostęp do sprzętu i maszyn jakich potrzebujecie – od urządzeń wielofunkcyjnych przez serwery do notebooka. Leasing nowoczesnych technologii Waszą szansą na rozwój.

Oferta GRENKELEASING skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. GRENKE to specjaliści w leasingu przedmiotów z zakresu nowoczesnych technologii – głównie sprzętu IT i oprogramowania, sprzętu biurowego, fotograficznego, medycznego oraz telekomunikacyjnego.
 finansowanie sprzętu IT

Produkty

 

Leasing nowoczesny

To bardzo ceniony za granicą model finansowania nowych technologii, który od teraz dostępny jest również w Polsce. Pozwala swobodnie korzystać z niezbędnych urządzeń bez konieczności posiadania ich na własność. Decyzja o tym, czy ostatecznie sprzęt zostanie wykupiony, czy wymieniony na nowszej generacji, podejmowana jest dopiero przed zakończeniem minimalnego okresu umowy. Dzięki temu przez cały czas trwania umowy klient płaci niższe raty, a najlepszy sprzęt jest zawsze w zasięgu.

Leasing tradycyjny

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie. Umowa Leasingu Tradycyjnego z obowiązkiem wykupu nakłada na leasingobiorcę konieczność nabycia sprzętu za wartość końcową, która również określana jest w umowie.

Atuty umów leasingowych GRENKELEASING

 • bezpieczne, skonstruowane w oparciu o obowiązujące przepisy;

 • przejrzyste, sformułowane w sposób klarowny;
 • zawierają szereg możliwości dla klienta takich jak: wymiana przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy czy bezpieczne wydłużenie umowy leasingu, bez negatywnych skutków dla klienta.

Warunki finansowania GRENKELEASING​

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3 000 zł netto;
 • opłata wstępna wynosi 0%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy.

Leasing a kredyt

 • Przy leasingu wymagania wobec Korzystającego (Leasingobiorcy) dotyczące sytuacji finansowej są zwykle łagodniejsze, niż w przypadku ubiegania się o kredyt.
 • Dużo szybsze podjęcie decyzji dotyczące przyznania finansowania leasingowego w porównaniu z długimi procedurami przyznawania kredytu w banku.
 • Jeżeli korzystający ma problemy ze spłatą rat leasingowych podczas trwania umowy leasingu, istnieje możliwość przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot
 • Przy leasingu, istnieje możliwość dokonania przez firmę leasingową czynności dodatkowych np. ubezpieczenie przedmiotów leasingu – wyręczając w ten sposób korzystającego.
 • Leasing wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, gdyż większość jego opłat w całości zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w przypadku kredytu do kosztów zaliczana jest jedynie część odsetkowa.

Wybór sposobu finansowania inwestycji zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji firmy. Przed podjęciem decyzji o formie finansowania najlepiej porównać efektywność finansowania inwestycji w obu formach (leasing, kredyt). W tym celu należy przeanalizować jednocześnie kilka czynników:

 

 • cel inwestycji,
 • sytuację firmy,
 • strukturę oferty (wymagany wkład własny, okres leasingu),
 • wymagania w zakresie zabezpieczeń,
 • zakres finansowania,
 • finansowane przedmioty,
 • cenę finansowania,
 • możliwość wykorzystania korzyści podatkowych.
 • cel inwestycji,
 • sytuację firmy,
 • strukturę oferty (wymagany wkład własny, okres leasingu),
 • wymagania w zakresie zabezpieczeń,
 • zakres finansowania,
 • finansowane przedmioty,
 • cenę finansowania,
 • możliwość wykorzystania korzyści podatkowych.

Grupa

Intent Sales - oprogramowanie dla biznesu
IoT technologies
Serwis Kas Fiskalnych
Novitus