System hotelowy X2Hotel

System hotelowy X2Hotel

X2Hotel służy do obsługi recepcji hotelowej w oparciu o funkcje programu X2Manager wzbogacony o funkcje rezerwacji i pobytów, konto rozliczeniowe gościa, definicje obciążeń hotelowych, oraz kartoteki pokoi, gości i firm.

 

x2hotel

Dzięki integracji w jednym systemie obsługi recepcji hotelowej, gastronomii i innych punktów sprzedaży (sklepy, imprezy, catering), całe obroty hotelu mogą być ujęte w jednolitych raportach i statystykach.

X2Hotel zapewnia raporty i funkcje specyficzne dla hotelu, takie jak grafik pokoi i stan obłożenia hotelu, lista przyjazdów i wyjazdów, saldo-lista, lista śniadań, statystyki hotelowe, plan sprzedaży, interfejs do centrali telefonicznej, itp. Wspólna z aplikacjami gastronomicznymi X2Kasa, X2Manager czy X2Pos jest baza danych, funkcje administracyjne i kasowe.

Oprogramowanie X2Hotel może współpracować z zewnętrznymi systemami obsługi dostępu do pomieszczeń hotelowych w postaci zamków elektronicznych.

Oprogramowanie działa pod systemem operacyjnym MS Windows, w sieci LAN lub na pojedynczym stanowisku, wykorzystując standardowy sprzęt PC uzupełniony o specjalizowany sprzęt do obsługi sprzedaży: ekrany dotykowe, drukarki fiskalne, kuchenne i rachunkowe, zdalne bonowniki „Nano”, czytniki kart magnetycznych i kodów paskowych, wagi, dozowniki, szuflady na pieniądze, itp.

X2Hotel znajduje zastosowanie zarówno w małych, średnich oraz dużych obiektach hotelowych.

Duża elastyczność konfigurowania systemu pozwala z powodzeniem stosować go w pensjonatach, motelach i hotelach, szczególnie w obiektach o szerokim zakresie usług hotelowo-gastronomicznych.

 

Najważniejsze cechy produktu

 • proste tworzenie i modyfikacja rezerwacji
 • rezerwacje grup lub pojedynczych osób
 • graficzna prezentacja rezerwacji
 • zestawienia obłożenia hotelu
 • raportowanie rezerwacji
 • możliwość drukowania diagramu
 • potwierdzenia rezerwacji
 • łatwe rozliczanie gości
 • podgląd bieżącego stanu pokoi
 • przesyłanie wiadomości pomiędzy stanowiskami pracy
 • rozbudowany system uprawnień
 • możliwość zmiany ceny pozycji meldunku podczas zamykania meldunku
 • możliwość dodania rabatu procentowego dla całego meldunku podczas zamykania meldunku
 • moduł żywienia, w którym można przydzielać posiłki w określonych ilościach w ramach meldunku Manager
 • automatyczne przypisywanie obciążenia do wybieranego pokoju w edycji rezerwacji/meldunku.

 

X2Spa

X2Spa służy do obsługi recepcji Spa w oparciu o funkcje programu X2Manager dostosowany do funkcji rezerwacji i rozliczania zabiegów Spa.

Dzięki integracji w jednym systemie obsługi Spa, bazowej gastronomii i innych punktów sprzedaży, całe obroty salonu Spa mogą być ujęte w jednolitych raportach i statystykach.

X2Spa zapewnia raporty i funkcje specyficzne dla salonu Spa, takie jak grafik zasobów i stan ich obłożenia, lista rezerwacji i dostępnych zabiegów Spa, statystyki Spa, plan sprzedaży, karty rabatowe, wyposażenie zasobów Spa, itp. Wspólna z aplikacjami gastronomicznymi X2KasaX2Manager czy X2Pos jest baza danych, funkcje administracyjne i kasowe.

 

X2Spa znajduje zastosowanie zarówno w małych, średnich oraz dużych obiektach uzdrowiskowych.

Oprogramowanie działa pod systemem operacyjnym MS Windows, w sieci LAN lub na pojedynczym stanowisku, wykorzystując standardowy sprzęt PC uzupełniony o specjalizowany sprzęt do obsługi sprzedaży: ekrany dotykowe, drukarki fiskalne, kuchenne i rachunkowe, zdalne bonowniki kelnerskie, czytniki kart magnetycznych i kodów paskowych, wagi, dozowniki, szuflady na pieniądze, itp.

Duża elastyczność konfigurowania systemu pozwala z powodzeniem stosować go w solariach, salonach Spa, salonach Fryzjerskich, siłowniach itp., szczególnie w obiektach o szerokim zakresie usług uzdrowiskowo -gastronomicznych.

Najważniejsze cechy produktu

 • wspólna baza danych SQL w ramach X2System – możliwość rozbudowania systemu Spa o kolejne aplikacje z rodziny X2System, tj. gastronomia, detal, hotel etc.
 • proste tworzenie i modyfikacja rezerwacji
 • rezerwacje zabiegów
 • graficzna prezentacja obciążenia dostępnych zasobów
 • automatyczna analiza możliwości realizacji zabiegu na podstawie dostępności zasobów
 • zestawienia obłożenia zasobów i raportowanie rezerwacji
 • możliwość drukowania zestawienia zabiegów oraz obłożenia zasobów
 • łatwe rozliczanie zabiegu
 • podgląd bieżącego stanu zasobów
 • przesyłanie wiadomości pomiędzy stanowiskami pracy
 • rozbudowany system uprawnień
 • możliwość dodania rabatu procentowego dla zabiegu podczas jego rozliczania
 • automatyczne przypisywanie obciążenia do wybieranego pokoju w przypadku posiadania modułu hotelowego

 

System rezerwacji on-line

Blisko połowa Polaków korzysta z Internetu, z czego niemal codziennie. Oba te współczynniki znacznie wzrastają wśród osób stosukowo młodych (do 50 roku życia), w dużych miastach. Dzieje się tak, ponieważ to właśnie one najbardziej doceniają wszelkie udogodnienia jakie zapewnia sieć.

 

System umożliwia zamieszczenie na stronie www hotelu formularza rezerwacji on-line.

Główną zaletą takiego podejścia jest to, że rejestracja otwarta jest przez 24h. System jest jak pracownik, który poświęca się pracy całą dobę.

Formularz rezerwacji zawiera dane takie jak:

 • imię,
 • nazwisko,
 • nazwę firmy osoby rezerwującej,
 • telefon kontaktowy i adres e-mail,
 • daty początku i końca rezerwacji
 • wybrany standard (rodzaj) pokoju (na podstawie danych z X2Hotel).

Cechy systemu on-line:

 • automatyzacja,
 • klient, bez udziału recepcji, jest wstępnie informowany o możliwości złożenia rezerwacji (system analizuje zajętość pokoi),
 • dane wprowadzone za pośrednictwem strony www trafiają automatycznie do aplikacji X2Hotel. Nie ma potrzeby ponownego ich wpisywania,
 • intuicyjność
 • zarówno formularz na stronie www jak i obsługa rezerwacji w X2Hotel są przejrzyste
 • i sprowadzają ilość operacji koniecznych do złożenia rezerwacji do minimum,
 • czytelne i estetyczne alerty na bieżąco informują pracownika recepcji o fakcie pojawienia się nowej rezerwacji.
 • kompleksowość
 • pracownik recepcji nie musi korzystać z żadnych dodatkowych aplikacji. Wszystkie informacje pojawiają się automatycznie w oprogramowaniu X2Hotel.

Szczegóły techniczne

System składa się z następujących składników:

 • aplikacji PHP do umieszczenia w serwisie www hotelu,
 • bazy danych,
 • aplikacji synchronizującej bazę danych X2Hotel z systemem rezerwacji.

Aplikacja PHP

Firma ADITH Technologies dostarcza aplikację napisaną w języku php, wyświetlającą i obsługującą formularz zgłoszenia rezerwacji. Aplikacja ta może być zamieszczona na stronie www hotelu przez jej administratora (na przykład przy użyciu pływającej ramki – IFRAME lub linku do podstrony rezerwacji).

Możliwe jest również samodzielne przygotowanie aplikacji (np. w celu zachowania spójności layoutu systemu rezerwacji ze stroną www). Aplikacja taka musi komunikować się z bazą danych PostgreSQL.

Baza danych

Złożone rezerwacje zapisywane są w bazie danych, której struktura ADITH dostarczana w postaci pliku sql. Baza danych działa w oparciu o PostgreSQL i musi być dostępna dla aplikacji synchronizującej. W przypadku instalacji bazy danych na zewnętrznym hostingu www, należy się upewnić, że usługodawca umożliwia zdalne połączenia.

Aplikacja synchronizująca

Aplikacja ta umożliwia przeniesienie danych z systemu rezerwacji do X2Hotel. Przenoszenie danych odbywa się w tle, bez dodatkowej ingerencji użytkownika. Aplikacja pracuje pod systemem Windows i musi mieć dostęp do obu baz danych: rezerwacji i X2Hotel. W konfiguracji aplikacji należy podać parametry dostępu do baz danych takie jak ip serwera, nazwa użytkownika, hasło, nazwa bazy danych.

Grupa

Intent Sales - oprogramowanie dla biznesu
IoT technologies
Serwis Kas Fiskalnych
Novitus