System dla gastronomii – X2System

System dla gastronomii – X2System

To wielomodułowy system obsługujący wszystkie aspekty prowadzenia firmy gastronomicznej.
Oprogramowanie znajduje zastosowanie zarówno w małych jednolokalizacyjnych placówkach gastronomicznych, jak również w dużych wieloodziałowych firmach gdzie stosowane jest tzw. centralne zarządzanie biznesem.
X2System dla Gastronomii jest z powodzeniem używany w ponad 3000 placówkach gastronomicznych zarówno w Polsce jak i na świecie.

Głównymi aplikacjami dostępnymi w ramach pakietu X2System dla gastronomii są programy X2Kasa (obsługa sprzedaży na stanowiskach POS) oraz X2Manager (Zarządzanie biznesem).

 

x2hotel

X2Kasa

X2Kasa jest oprogramowaniem dedykowanym dla punktów obsługi sprzedaży (POS). Działa w oparciu o intuicyjny interfejs połączony z ekranami dotykowymi (touch screen).

 

Program jest bogaty w funkcje umożliwiające szybką i sprawną pracę w ramach zarządzania sprzedażą w branży gastronomicznej. Aplikacja umożliwia prowadzenie sprzedaży zarówno w restauracjach jak i barach szybkiej obsługi, dyskotekach czy pizzeriach. Każdy z powyższych modułów jest dopracowany w szczegółach tak aby być ukierunkowanym w określony typ działalności gastronomicznej. Bardzo rozbudowany moduł uprawnień umożliwia zarządzanie funkcjonalnościami zawartymi w X2Kasa. Dzięki modułowi komunikacji z zewnętrzną centralką telefoniczną możliwe jest rozpoznawanie numerów telefonów dzwoniących klientów dzięki czemu sprawniejsza jest obsługa zamówień przez telefon.

System posiada również mocno rozbudowany moduł dostaw do domu dzięki czemu świetnie nadaje się do zarządzania również częścią logistyczną związaną z dostawami potraw do klientów. W X2Kasa możliwe jest także bardzo rozbudowane zarządzanie rachunkami i pozycjami na rachunkach. Operator ma wiele możliwości do dyspozycji gdzie jedną z nich jest np. rozpoznawanie potraw, które są na bieżąco modyfikowane. Aplikacja posiada wiele innych funkcjonalności, których dokładny opis można otrzymać od producenta.

Najważniejsze cechy programu X2Kasa:

 

 • aplikacja przystosowana do pracy w technologii Touch Screen,
 • identyfikacja kelnera kodem lub kartą magnetyczną,
 • wykorzystuje rozbudowany system uprawnień definiowany w X2Manager,
 • umożliwia zakładanie nowych rachunków na stoły,
 • zmianę obsługi stołu,
 • łączenie lub rozdzielanie rachunków, stołów
 • przekazywanie lub przejmowanie rachunku,
 • dzielenie pozycji na rachunku,
 • umożliwia stały podgląd rachunku,
 • posiada możliwość zamówień w systemie X2KDS (system wyświetlania zamówień na monitorach powieszonych np. w części kuchennej)
 • posiada moduł przesyłania wiadomości między użytkownikami – forma komunikatora,
 • posiada różne formaty wydruku bonów produkcyjnych,
 • posiada różne formaty wydruku faktur VAT wliczając również format wąski drukowany na drukarce rachunków,
 • wykorzystuje 3 poziomy cen oraz funkcję happy hours (automatyczne przestawianie poziomu cen o zaprogramowanej godzinie),
 • wykorzystuje indywidualne cenniki kontrahentów,
 • wykorzystuje rozbudowany moduł promocji towarów,
 • umożliwia korekty rachunków przed i po wydrukowaniu zamówienia (z możliwością ustalania rozchodu),
 • umożliwia ustalenie kolejności serwowania potraw,
 • obsługuje karty magnetyczne stałego klienta (karty rabatowe),
 • umożliwia modyfikację potraw – zastąpienie jednego składnika potrawy innym np. frytki zamiast ziemniaków,
 • umożliwia przesłanie dodatkowych informacji – wydruk informacji dla kuchni np. bez soli, przysmażone, itd.,
 • obsługuje różne formy płatności – gotówka, karty kredytowe, czeki,
 • umożliwia zakończenie rachunkiem wstępnym, paragonem fiskalnym, fakturą,
 • współpracuje z większością drukarek fiskalnych dostępnych na polskim rynku,
 • umożliwia graficzne układanie stolików metodą drag&drop,
 • posiada funkcję graficznego sygnalizowania poprzez miganie długo nieobsługiwanego stolika,
 • posiada funkcję graficznego sygnalizowania poprzez miganie towarów promocyjnych,
 • umożliwia zmianę formy płatności rachunku,
 • umożliwia wprowadzenie rezerwacji stolików oraz wydruku potwierdzeń i listy rezerwacji,
 • umożliwia rezerwację wielu stolików jednocześnie,
 • umożliwia wprowadzenie pozycji rachunku z podziałem na klienta i wyszczególnienie go na rachunku końcowym,
 • umożliwia wprowadzenie wielu typów płatności do jednego rachunku,
 • umożliwia zmianę ceny potrawy,
 • umożliwia pracę na wielu rodzajach menu a w każdym menu osobne grupy towarowe,
 • umożliwia zarządzanie kartami abonamentowymi,
 • posiada tryb szybkiej sprzedaży,
 • posiada tryb sprzedaży bezgotówkowej,
 • umożliwia szybkie bonowanie ostatnio zamawianych produktów,
 • umożliwia bonowanie towarów, produktów i usług,
 • umożliwia wykorzystywanie globalnych i indywidualnych opisów potraw,
 • umożliwia wyszukiwanie towarów po nazwach,
 • posiada wielopoziomowy system stornowania,
 • umożliwia dokonywanie wpłat i wypłat przez operatorów,
 • umożliwia predefiniowanie wartości rachunku,
 • rejestruje czas pracy operatorów,
 • posiada blokadę wejścia do systemu Windows,
 • umożliwia przeliczanie wartości rachunków na Euro,
 • umożliwia realizację zamówień: na miejscu, na wynos, z dostawą na teraz, z dostawą na później, z dostawą w innym terminie.

X2Manager

X2Manager jest oprogramowaniem skierowanym dla firm prowadzących działalność o profilu gastronomicznym. Aplikacja umożliwia zarządzanie słownikami, obrotem finansowym, obrotem towarowym, posiada wiele gotowych zestawień, umożliwia tworzenie nowych raportów „krojonych na miarę” oraz dysponuje dodatkowymi narzędziami wspomagającymi codzienną pracę. Aplikacja stanowi centrum zarządzania całym biznesem gastronomicznym.

Dostępne są dwie wersje programu X2 Manager

X2 SYSTEM START” (BEZ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ)

X2 SYSTEM TOTAL” (Z GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ)

System posiada bardzo wygodny system raportów oparty o dziennik bieżących spraw, dzięki czemu informowani jesteśmy na bieżąco o wszystkich zobowiązaniach i należnościach, rezerwacjach oraz zadaniach.

 • X2Manager posiada rozbudowaną opcję zarządzania restauracjami typu Pizzeria.
 • Aplikacja umożliwia w sposób wygodny zarządzać siecią lokali.
 • Kolejną zaletą X2Managera jest możliwość pracy on-line. Oznacza to iż zarządzanie systemem może odbywać się w dowolnym miejscu z wykorzystaniem sieci Internet.
 • Nasi programiści zadbali również o system raportowania za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
 • W oparciu o bardzo wydajny, niezawodny silnik SQL na licencji OpenSource GPL uważamy że nasz system jest najbardziej wydajnym produktem na rynku polskim.
  Dla klientów, którzy cenią sobie zarządzanie własną działalnością w sposób sieciowy aplikacja zawiera wszelkie funkcjonalności umożliwiające bezproblemową kontrolę biznesu w ramach sieci opartej o wiele lokali.

Najważniejsze cechy programu X2Manager

 • pozwala na wprowadzanie dokumentów:

PZ – dokumenty przyjęć z zewnątrz,
RW – rozchód wewnętrzny,
WZ – wydanie na zewnątrz,
MM – przesunięcia międzymagazynowe,
AS – różnice inwentaryzacyjne,
PD – produkcja,
KP – kasa przyjmie,
KW – kasa wyda,
PR – protokoły różnic,
ZWR – dokumenty zwrotów towarowych,

 • zawiera słowniki: typów płatności, magazynów  ,operatorów, lokalizacji, stawek VAT, jednostek miar, towarów, kategorii towarów, promocji, kontrahentów , cenników indywidualnych kontrahentów, słownik rejonów,
 • pozwala na centralne zarządzanie słownikami dla wielu lokalizacji,
 • pozwala na prowadzenie gospodarki wielomagazynowej,
 • pozwala tworzyć automatyczny rozchód ze sprzedaży wg receptur w uwzględnieniu zasady FIFO,
 • prezentuje zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych,
 • umożliwia produkcję wyrobów gotowych i półproduktów,
 • prezentuje na bieżąco stany magazynowe,
 • prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych,
 • informuje o przekroczonych stanach minimalnych i maksymalnych,
 • umożliwia analizę zapotrzebowania na surowce,
 • pozwala tworzyć towary usługowe, surowcowe, półprodukty, towary recepturowane oraz towary typu „pizza”
 • umożliwia analizę receptur,
 • pozwala na szczegółową analizę historii towaru,
 • zawiera moduł inwentaryzacyjny,
 • współpracuje z zewnętrznym kolektorem danych,
 • umożliwia uzgadnianie produkcji z modułem zamówień,
 • informuje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw),
 • wylicza ceny kalkulacyjne potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców,
 • prezentuje raporty historii artykułów,
 • pozwala na tworzenie automatycznych dokumentów zakupu,
 • prowadzi dziennik spraw bieżących,
 • pozwala na pracę w trybie zmianowym lub w trybie dziennym,
 • posiada moduł rezerwacji stolików,
 • pozwala definiować kurs euro,
 • pozwala na wysyłanie informacji tekstowych do innych operatorów,
 • pozwala na zarządzanie „z domu” z wykorzystaniem sieci Internet,
 • posiada moduł fakturujący i sprzedaży,
 • umożliwia porównanie sprzedaży z kosztem,
 • wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągniętą marżę na każdy dzień i miesiąc,
 • uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców,
 • kontroluje zapłaty za dostawy i sprzedaż kredytową,
 • kontroluje i prezentuje sprzedaż na karty rabatowe,
 • posiada moduł obsługi kart abonamentowych (sprzedaż bezgotówkowa),
 • pozwala na bieżącą kontrolę faktur, korekt, storn, rabatów,
 • umożliwia podgląd na bieżące wartości sprzedaży,
 • umożliwia bieżący podgląd na marże,
 • przedstawia przejrzystą prezentację sprzedaży potraw, napoi, itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych kryteriów i przekrojów,
 • prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego obroty,
 • kontroluje czas pracy kelnera,
 • umożliwia ustalanie indywidualnych stawek za godzinę i za kilometr, dla poszczególnych operatorów,
 • posiada bardzo rozbudowany moduł zestawień,

– zestawienia finansowe ,
– zestawienia analityczne i syntetyczne sprzedaży,
– zestawienia szczegółowe z podziałem na kontrahentów,
– zestawienia analityczne i syntetyczne stanów magazynowych,
– analizy obrotów na magazynach,
– analizy w centrali danych z wielu lokalizacji,
– zestawienia wypracowanej marży,
– zestawienia inwentaryzacyjne,

 • posiada zestaw ponad 200 uprawnień, modyfikowalnych dla poszczególnych operatorów,
 • posiada moduł czytania raportów definiowanych przez użytkownika,
 • umożliwia raportowanie za pomocą poczty e-mail,
 • pozwala zarządzać projektami również na poziomie ofert i zużycia surowców

Grupa

Intent Sales - oprogramowanie dla biznesu
IoT technologies
Serwis Kas Fiskalnych
Novitus