X2 System

Przykładowy schemat działania systemu X2Hotel

Nowoczesna i najlepsza na rynku graficzna prezentacja rezerwacji z możliwością ustawienia:

 • wysokości i szerokości komórek grafiku,
 • własnej kolorystyki grafiku oraz rezerwacji,
 • prezentowanych danych rezerwacji.

Dodatkowo na grafiku pojawiają się informacje dotyczące czystości w pokojach, a dzięki filtrom wyszukanie konkretnego pokoju zajmuje niewiele czasu, nawet przy dużej ich liczbie.

 

asx

Rezerwacje

 

Rezerwacje pojedyncze i grupowe

X2Hotel zapewnia proste i bardzo szybkie dokonywanie rezerwacji pojedynczych i grupowych oraz obliczanie ceny pobytu, w skład którego wchodzą:

 • noclegi z możliwością ustalenia różnych cen dla 4 grup wiekowych,
 • opłaty miejscowe,
 • posiłki,
 • dowolne dodatkowe usługi i towary

Możliwość przypisania do każdej rezerwacji dokumentów księgowego – fiskalnych, tj. faktur, rachunków i paragonów fiskalnych, a także potwierdzeń rezerwacji.

Zarzadzanie klientami

W prosty i przejrzysty sposób reprezentowane jest zarządzanie klientów oraz dokonanych przez nich rezerwacji.
Możliwość ustalenia statusu niechcianego klienta, stałego klienta oraz jego zniżki.

Rozliczenie rezerwacji pokoju

X2Hotel daje możliwość ustalenia czy pokoje mają być rozliczane całościowo czy w zależności od liczby osób je wynajmujących. Ceny mogą być uzależnione od 4 grup wiekowych, a także od okresów sezonowych czy zniżek weekendowych. Istnieje możliwość łączenia pokoi w grupy, dzięki czemu można zmienić ceny oraz inne ustawienia wielu pokoi jednocześnie.
Dodatkowo użytkownik może sam stworzyć bazę wyposażenia pokoi, a także nadać danemu pokojowy status apartamentu, czy wyłączyć go z rezerwacji on-line lub statystyk.

Księga meldunkowa

X2Hotel posiada niezbędną dokumentację księgi meldunkowej obiektu noclegowego. Zapewnia prezentację i możliwość wydruku danych, takich jak dane osobowe, miejsce oraz data urodzenia, numer dowodu osobistego, adres, firma, a także okres pobytu dla:

 • wszystkich osób w obiekcie w wybranym dniu,
 • osób, które przyjechały do obiektu w wybranym dniu,
 • osób, które opuszczą lub opuściły obiekt w wybranym dniu,
 • rezerwacje na wybrany dzień.

Moduły

 

Moduł Posiłków

Moduł, który umożliwia zarządzanie kuchnią, dzięki raportom określającym ilość posiłków w danym okresie.
W programie istnieje możliwość przydzielenia każdej/pojedynczej rezerwacji dowolnej ilość posiłków (całych i połówek) w każdym dniu z osobna (rezerwacje niezależnie). Moduł prezentuje posiłki w danym dniu z podziałem na wielkość (cały, połówka) oraz numer pokoju.

 

Moduł Fiskalno-Księgowy

Moduł pozwalający na kompleksową obsługę obiektu noclegowego. Poza możliwością wystawiania standardowych dokumentów, takich jak faktury, rachunki, paragony fiskalne i dokumenty kasowe, X2Hotel wyposażony jest w szereg raportów kasowych i rejestru sprzedaży. Dodatkowo program umożliwia tworzenie własnego asortymentu przyspieszającego w przyszłości pracę, a także tworzenie własnych wzorców wystawianych dokumentów.

Moduł Statystyk

Zapewnia przejrzystą prezentację obłożenia obiektu z podziałem na:

 • pokoje,
 • dni,
 • miesiące,
 • dowolny okres.

Hotele otwierając się na konsumentów tworzą coraz bardziej atrakcyjne oferty. Jedną z możliwości są zabiegi wellness oraz spa. Firma INTENT wychodząc na przeciw wymaganiom swoich Użytkowników stworzyła dodatkowy Moduł X2SPA umożliwiający pełną kontrolę oraz sprawne zarządzanie obiektem oferującym tego typu atrakcje.

 

Moduł SPA zawiera harmonogram przedstawiający informacje:

 • rodzaj zabiegu,
 • datę zabiegu,
 • godzinę zabiegu,
 • numer gabinetu,
 • dane pracownika wykonującego zabieg,
 • dane Klienta – zarówno dla poszczególnych pracowników i gabinetów, jak i dla całego obiektu, 
 • baza usług – możliwość tworzenia usług oferowanych w hotelu,
 • baza gabinetów – tworzenie miejsc do wykonywania zabiegów,
 • moduł Klientów – szybkie dodawanie nowych klientów, a także łatwe wyszukiwanie klientów już zapisanych w bazie,
 • moduł Pracowników – tworzenie bazy pracowników wykonujących zabiegi.

Możliwości modułu:

Dopasowanie wymiaru grafiku w zależności od potrzeb,

 • tworzenie bazy usług i gabinetów, a także pracowników i klientów,
 • dopasowanie kolorów na grafiku dla poszczególnych gabinetów i pracowników,
 • drukowanie grafiku,
 • szybkie wyszukiwanie klientów,
 • różne statusy zabiegów.

 

Grupa

Intent Sales - oprogramowanie dla biznesu
IoT technologies
Serwis Kas Fiskalnych
Novitus