Sage – Symfonia

Sage Symfonia Start Księgowość

Pakiet przeznaczony dla firm rozliczających się uproszczoną księgowością. Umożliwia nie tylko prowadzenie ewidencji i rozliczeń, ale i zarządzanie sprzedażą, elastyczne dopasowanie do formy opodatkowania i sposobu rozliczania, tworzenie zestawień i wydruk dokumentów podatkowych, zapewnia obsługę rozliczeń zagranicznych.

 

Kluczowe funkcjonalności

 • obsługuje każdą formę księgowości uproszczonej – kartę podatkową, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • umożliwia wykonywanie szczegółowej analizy przychodów i kosztów;
 • pozwala na tworzenie zestawień transakcji z wybranymi kontrahentami za wybrany okres;
 • umożliwia dokonanie szczegółowej analizy struktury przychodów i kosztów;
 • umożliwia prowadzenie rozrachunków z kontrahentami;
 • posiada mechanizm tworzenia klasyfikacji analitycznej i przypisywania jej elementów do poszczególnych zapisów;
 • pozwala na ewidencję i amortyzację środków trwałych bez limitu ilościowego oraz na rejestrację i rozliczanie remanentów;
 • rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej;
 • obsługuje transakcje wewnątrzunijne;
 • wspiera planowanie oraz prowadzenie sprzedaży;
 • obsługuje płatności i rozrachunki oraz transakcje gotówkowe i bezgotówkowe w firmie;
 • posiada pakiet raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych;
 • współpracuje z modułami dodatkowymi: Raporty graficzne, e-Box dostępnymi w cenie abonamentu oraz z serwisem miedzyfirmami.pl

Korzyści biznesowe

 • zapewnienie bezpieczeństwa prawnego – dzięki bieżącym aktualizacjom masz pewność, że prowadzisz księgowość zgodnie z wymaganiami prawnymi;
 • zmniejszone ryzyko popełnienia błędu – program podpowiada kolejne kroki do wykonania zadania. Wbudowane mechanizmy kontroli wewnętrznej zmniejszają ryzyko popełnienia błędu;
 • szybki dostęp do potrzebnych informacji dzięki różnorodności gotowych raportów i zestawień, które ułatwiają poszukiwanie informacji.

Sage Symfonia Start Księgowość Plus

Pakiet przeznaczony dla firm rozliczających się uproszczoną księgowością. Umożliwia nie tylko prowadzenie ewidencji i rozliczeń, ale i zarządzanie sprzedażą, umożliwia tworzenie zestawień i wydruk dokumentów podatkowych, zapewnia ewidencję kadrowo-płacową – niezależnie od formy zatrudnienia, może być dopasowany do formy opodatkowania i sposobu rozliczania.

 

Kluczowe funkcjonalności

 • obsługuje każdą formę księgowości uproszczonej – kartę podatkową, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • umożliwia wykonywanie szczegółowej analizy przychodów i kosztów;
 • pozwala na tworzenie zestawień transakcji z wybranymi kontrahentami za wybrany okres;
 • umożliwia dokonanie szczegółowej analizy struktury przychodów i kosztów;
 • wspiera prowadzenie ewidencji pracowników oraz wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • przyspiesza naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy;
 • umożliwia prowadzenie rozrachunków z kontrahentami;
 • posiada mechanizm tworzenia klasyfikacji analitycznej i przypisywania jej elementów do poszczególnych zapisów;
 • pozwala na ewidencję i amortyzację środków trwałych bez limitu ilościowego oraz na rejestrację i rozliczanie remanentów;
 • rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej;
 • obsługuje transakcje wewnątrzunijne;
 • wspiera planowanie oraz prowadzenie sprzedaży;
 • obsługuje płatności i rozrachunki oraz transakcje gotówkowe i bezgotówkowe w firmie;
 • posiada pakiet raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych;
 • współpracuje z modułami dodatkowymi: Raporty graficzne, e-Box dostępnymi w cenie abonamentu oraz z serwisem miedzyfirmami.pl

Korzyści biznesowe

 • bezpieczeństwo prawne – dzięki bieżącym aktualizacjom masz pewność, że wystawiasz dokumenty zgodnie z wymaganiami prawa;
 • zmniejszone ryzyko popełnienia błędu dzięki podpowiedziom kolejnych kroków działania;
 • zapewnienie bogatego zestawu raportów i zestawień, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie trafnych decyzji;
 • usprawnienie ewidencji wynagrodzeń dzięki możliwości prowadzenia kartoteki pracowników oraz wsparcie ewidencji wynagrodzeń;
 • szybsze naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy.

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Łatwy w obsłudze, intuicyjny program do obsługi pełnej księgowości. Wspiera bieżącą kontrolę zobowiązań i należności, umożliwia szybki dostęp do potrzebnych informacji, jest polecany przez księgowych.

 

Kluczowe funkcjonalności

 • zapewnienie ciągłości rozliczeń poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia;
 • możliwość zlecenia elektronicznego polecenia przelewu;
 • drukowanie raportów i zestawień sporządzonych w programie w tradycyjnej, papierowej formie lub elektronicznej formie (format .pdf);
 • automatycznie prowadzony dziennik księgowań;
 • zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu.

Korzyści biznesowe

 • zyskasz bezpieczeństwo prawne wynikające z pracy na oprogramowaniu zgodnym z przepisami;
 • łatwo przystosujesz program do potrzeb swojej firmy;
 • podniesiesz komfort codziennej pracy osób zajmujących się działaniami finansowo-księgowymi;
 • zyskasz bezpieczeństwo przechowywanych danych;
 • będziesz mógł realizować przyjętą politykę rachunkowości;
 • zyskasz szybki dostęp do potrzebnych informacji;
 • otrzymasz wysokiej jakości produkt oraz profesjonalne wsparcie naszych ekspertów.

systen symfonia

system symfonia 3

Grupa

Intent Sales - oprogramowanie dla biznesu
IoT technologies
Serwis Kas Fiskalnych
Novitus