Presentation about automation to improve reliability and productivity

Automatyzacja zamówień

Automatyzacja procesów produkcji zdecydowanie poprawia wydajność pracy, podnosi także jakość wyrobów. Zautomatyzowanie procesu składania zamówień pozwala osiągnąć podobne korzyści. Zamawiający szybciej otrzymuje produkt, zaś sprzedawca osiąga wyższe obroty, a ponieważ oszczędza czas – może skupić się na innych sferach związanych z obsługą klienta. Poniżej zawarliśmy najważniejsze informacje obrazujące, w jaki sposób automatyzacja zamówień wpływa na jakość usług.

Automatyzacja sprzedaży w praktyce

Automatyzacja jest procesem polegającym na ograniczaniu fizycznej i umysłowej pracy człowieka na rzecz samoczynnych maszyn. To kolejny, po mechanizacji, krok w kierunku minimalizowania udziału ludzkiej pracy w procesie produkcji. Z zalet automatyzacji od lat czerpią firmy produkcyjne, proces ten coraz częściej jest wykorzystywany także w sektorze usług. Stosowanie dedykowanego oprogramowania pozwala zrealizować powtarzalne czynności (głównie administracyjne) bez udziału pracownika, a „jedynie” pod jego nadzorem. Doskonałym tego przykładem jest automatyzacja procesu sprzedaży, z której korzystają sklepy internetowe. Oprogramowanie dla sklepów automatycznie realizuje czynności, które dotychczas ręcznie wykonywali pracownicy. Mowa m.in. o przygotowywaniu, drukowaniu i przesyłaniu dokumentów takich jak faktury oraz listy przewozowe. Równie ważną zaletą systemu jest automatyczne przeglądanie zamówień: zlecenia spełniające określone wcześniej kryteria (np. już opłacone) są natychmiast przekazywane do realizacji. Z kolei zamówienia niestandardowe trafiają do pracowników.

Korzyści związane z automatyzacją zamówień

Jak już wspomnieliśmy, zautomatyzowanie procesu składania zamówień znacznie skraca termin ich realizacji. Pracownicy nie muszą poświęcać uwagi i czasu na powtarzalne czynności, mogą zatem skupić się na innych zadaniach związanych z obsługą klienta, np. z serwisem po sprzedażowym. Większa dostępność personelu pozwala szybciej udzielać odpowiedzi na pytania lub rozwiązywać bieżące problemy nabywców, a to pozytywnie wpływa na wizerunek firmy. Koszty sklepu są ograniczane, zyskuje on przy tym większą wydajność, co prowadzi do wzrostu obrotów. W dłuższej perspektywie zyskuje on potencjał do rozwoju i zwiększania swojej oferty.

Grupa

Intent Sales - oprogramowanie dla biznesu
IoT technologies
Serwis Kas Fiskalnych
Novitus