X2POS

X2POS jest oprogramowaniem dedykowanym dla punktów sprzedaży detalicznej w oparciu o intuicyjny interfejs połączony z ekranami dotykowymi (touch screen).

Aplikacja działa pod kontrolą systemu MS Windows w oparciu o technologie SQL.

X2POS posiada przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika. Szczególny nacisk położony został na funkcjonalność pracy na terminalach dotykowych oraz prostotę obsługi. Kasjer błyskawicznie uczy się jak sprawnie sprzedawać

 

 • identyfikacja operatora kodem lub kartą magnetyczną,
 • praca w technologii touchscreen lub za pomocą klawiatur programowalnych,
 • obsługa rabatów,
 • obsługa rozliczeń,
 • różne formy płatności,
 • obsługa wag,
 • obsługa kart lojalnościowych,
 • obsługa kart płatniczych,
 • rozbudowana konfiguracja uprawnień operatorów,
 • obsługa dowolnej ilości kasjerów,
 • możliwość prowadzenie jednocześnie kilku rachunków,
 • wysokie bezpieczeństwo pracy i danych,
 • wystawianie faktur do paragonów,
 • wiele metod dodawania towarów do rachunku,
 • obsługa większości drukarek fiskalnych dostępnych na rynku polskim,
 • obsługa drukarek bonowo/rachunkowych.

X2ManagerP

X2ManagerP jest programem służącym do zarządzania firmą o profilu handlowym (sklepy). Program pozwala zarządzać gospodarką magazynową z podziałem na wiele magazynów i filii, słownikami systemu, rozliczeniami finansowymi i towarowymi, a także realizuje raportowanie i analizy. Aplikacja stanowi centrum zarządzania całym biznesem. System posiada bardzo wygodny system raportów oparty o dziennik bieżących spraw, dzięki czemu informowani jesteśmy na bieżąco o wszystkich zobowiązaniach i należnościach, rezerwacjach oraz zadaniach. Kolejną zaletą X2ManageraP jest możliwość pracy on-line, oznacza to iż zarządzanie systemem może odbywać się w dowolnym miejscu z wykorzystaniem sieci Internet.

W oparciu o bardzo wydajny, niezawodny silnik SQL na licencji OpenSource GPL uważamy, że nasz system jest najbardziej wydajnym produktem na rynku polskim. Dla klientów, którzy cenią sobie zarządzanie własną działalnością w sposób sieciowy aplikacja zawiera wszelkie funkcjonalności umożliwiające bezproblemową kontrolę biznesu.


Aplikacja działa pod kontrolą systemu MS Windows w oparciu o technologie SQL.

Najważniejsze cechy programu X2ManagerP:

 

 • prowadzenie gospodarki wielomagazynowej,
 • pozwala na wprowadzanie dokumentów: PZ - dokumenty przyjęć z zewnątrz, RW - rozchód wewnętrzny, WZ - wydanie na zewnątrz, MM - przesunięcia międzymagazynowe, AS - różnice inwentaryzacyjne, PD - produkcja, KP - kasa przyjmie, KW - kasa wyda, PR - protokoły różnic, ZWR - dokumenty zwrotów towarowych,
 • posiada moduł fakturujący i sprzedaży,
 • przedstawia przejrzystą prezentację sprzedaży produktów itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych kryteriów i przekrojów,
 • prezentuje zużycie składników kompletów na podstawie kart kalkulacyjnych,
 • umożliwia porównanie sprzedaży z kosztem,
 • informuje o przekroczonych stanach minimalnych i maksymalnych,
 • prezentuje stany magazynowe,
 • prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych,
 • prezentuje raporty historii artykułów,
 • wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągniętą marżę na każdy dzień i miesiąc,
 • prowadzi dziennik pracy każdego operatora, jego obroty,
 • kontroluje czas pracy operatora,
 • uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców,
 • umożliwia analizę zapotrzebowania na towary,
 • kontroluje zapłaty za dostawy i sprzedaż kredytową,
 • kontroluje i prezentuje sprzedaż na karty rabatowe,
 • posiada bardzo rozbudowany moduł zestawień,
 • posiada moduł czytania raportów definiowanych przez użytkownika,
 • posiada moduł obsługi kart abonamentowych (sprzedaż bezgotówkowa).           

X2SYS

X2Sys to program służący do realizowania wydruków fiskalnych, rozchodów magazynowych oraz dba o wykonywanie cyklicznych backupów bazy danych.

Program X2Sys jest bezobsługową aplikacją działająca obszarze „Tray” systemy Windows i realizuje następujące zadania:

- realizowanie wydruków fiskalnych (pełni role serwera wydruków fiskalnych przez sieć),

- program X2Sys pełni rolę serwera wydruku paragonów fiskalnych,

- rozchody magazynowe na bieżąco – zawsze wiesz ile masz.

 

Dzięki mechanizmowi śledzenia sprzedaży on-line program tworzy rozchód magazynowy zaraz po zamknięciu danego rachunku dzięki czemu na bieżąco mamy kontrole nad faktycznym stanem towarów w magazynach. Bezpośrednio dzięki automatycznie wykonywanym kopiom bezpieczeństwa program X2Sys wykonuje backup bazy danych we wskazane miejsca na dysku lub na nośniku zewnętrznym, dzięki czemu dane firmy są zawsze bezpieczne. 

X2Raport

X2Raport to program służący do generowania raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników X2System. Nowoczesny manager firmy pozbawiony możliwości analizy danych, śledzenia różnorakich współczynników czuje się jak ślepiec na drodze szybkiego ruchu. Aby być konkurencyjnym i aby móc reagować natychmiast na to co niesie ze sobą codzienność konieczne jest podejmowanie bardzo szybkich ruchów i decyzji. Prawidłowa reakcja oparta o prawidłową analizę danych często pozwala utrzymać biznes w czołówce i nie pozwala pozostawić w tyle za innymi. Niejednokrotnie trafne decyzje pozwalają wyprzedzić konkurencję. Gotowe zestawienia zawarte w X2System pozwalają na podejmowanie takich decyzji. Zdarza się, ze biznes realizuje się w nietypowym środowisku i wtedy konieczna jest analiza dość specyficzna uzyskiwana w sposób indywidualny.

Aplikacja działa pod kontrolą systemu MS Windows w oparciu o technologie SQL.

Dodatkowo powstał X2Raport, dzięki której każdy właściciel restauracji baru czy kawiarni może otrzymywać tylko te dane, które go interesują. Wystarczy samodzielnie sprecyzować co nas interesuje i w ramach planu stworzyć taki raport, który te dane będzie nam obrazował. Raporty takie oparte o system autoryzacji X2System mogą być wykorzystywane przez różne działy firmy. Przykładowo, odpowiednie mogą trafiać do działu księgowości, inne do działu marketingu a jeszcze inne do wspólników firmy.

Aplikacja X2Raport współpracuje z aplikacją X2Mail co pozwala na tworzenie raportów otrzymywanych na skrzynki pocztowe e-mail. Dzięki temu można cyklicznie, wg własnych kryteriów ustalić, które raporty, kiedy i do kogo mają się wysyłać.